Koninklijke Wandelclub Beernem

juni 2024

Prijs voor inclusie 2019

 

Prijs voor inclusie werd in het leven geroepen in 2016 en voor de eerste keer uitgereikt in 2017.

In navolging van de Cultuurprijzen en de Sportprijzen, besliste de Raad voor Personen met een Handciap (RvPH), een Prijs voor Inclusie uit te reiken. Mensen met een beperking hebben het recht en verdienen alle kansen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De Prijs voor Inclusie wil in Beernem deze kansen helpen creëren door initiatieven of projecten te waarderen en te ondersteunen, die ofwel de fysieke toegankelijkheid bevorderen ofwel de kansen tot ontmoeting en netwerkvorming vergemakkelijken voor alle personen.  Een grotere sociale vervlechting tussen mensen zonder en met een fysieke, mentale of psychische beperking.

Gino Vanpoucke, voorzitter van de Raad voor Personen met een Handicap stelt dat men van plan is tweejaarlijks een project, initiatief of persoon die meewerkt aan inclusie te belonen. “Dit door bijvoorbeeld een netwerk te bevorderen of door mentale drempels te verminderen of de fysieke toegankelijkheid van diensten, winkels of publiek toegankelijke ruimtes te optimaliseren. Er zijn een aantal criteria die we hanteren zoals : een innovatief en duurzaam initiatief, waarbij mensen met een beperking zo veel mogelijk zelf betrokken worden bij de uitwerking ervan, dat breder gaat dan de doelgroep van de eigen organisatie, dat er mee voor zorgt dat personen met een beperking zo zelfstandig en zo onopvallend mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven”.
Gino Vanpoucke – www.actuali.be

Zo werd op vrijdag 15 maart 2019 deze tweejaarlijkse prijs uitgereikt.

Wandelclub Beernem werd samen met 5 andere sportverenigingen genomineerd voor hun Play Unified inspanningen en behaalden evenveel stemmen als Oranje Beernem.

Beide initiatieven  kregen de “Prijs voor Inclusie 2019”.

Volgende foto’s, met heel wat bekende gezichten, werden ter beschikking gesteld.