Header

Startpagina

februari 28th, 2019 | Posted by wandelclubbeernem.be in Startpagina - (Reacties uitgeschakeld voor Startpagina)

Wat brengt de toekomst?

 Alle geplande tochten en busreizen, tot eind 2020, worden geannuleerd.

De heropflakkering van Covid-19 laat ons geen andere keuze.
De gezondheid van onze leden en de wandelaars komt voor ons op de eerste plaats.

Ons ledenfeest kunnen we helaas ook niet laten doorgaan.

We proberen in de volgende maanden een aantal tochten uit te pijlen (later meer info).

We hopen later op het jaar, exclusief voor onze leden, nog enkele wandelactiviteiten te organiseren.

Graag hadden we jullie beter nieuws gebracht, maar we kunnen er niet naast kijken.
De problemen zijn zeker nog niet opgelost en zullen nog wel een hele tijd blijven nazinderen.

*********************


De volledige teksten van de BE-Alerts vanaf 06 mei kun je terugvinden onder de rubriek “Info”
******************

Ledenmagazine “Zomer 2020” werd bijgevoegd onder de rubriek “Magazine – Sponsers”
****************

Nieuwsbrief “Wandeltochten voor Corona tijden” werd bijgevoegd onder de rubriek “Startpagina”
****************
De Nationale veiligheidsraad, van 23 juli en 27 juli, brachten zoals verwacht geen goed nieuws voor het inrichten van grote evenementen zoals onze wandeltochten.
We mogen dan ook nieuwe maatregelen van Wandelsport Vlaanderen verwachten.
*****************

Aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus

27.07.2020

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is vandaag bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd. Op basis van de nieuwe gezondheidsinformatie werd afgelopen weekend een nieuw rapport gevraagd aan Celeval. Op basis van dit rapport werd beslist om de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.

 

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Nationale aanpak

Daartoe wordt beslist dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:

 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu.Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen(kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolenom te veel contact tussen collega’s te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen(of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen “actief aanwezig” zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Lokale aanpak

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.

 

*****************

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.

Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmaskerook verplicht zijn:

– Op markten, rommelmarkten en kermissen,

– In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;

– In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;

– In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten ;

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.

 • De sluitingstijd van denachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
 • De klanten van de horecazal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Wat de bubbel van 15 betreft – daar werd tijdens de persconferentie in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

****************

Verplichting mondmaskers vanaf zaterdag 11/07/2020

Vanaf  zaterdag 11/07/2020, zijn mondmaskers verplicht in winkels en winkelcentra, maar daarnaast zijn er ook heel wat andere plaatsen waar je een mondmasker moet dragen. En blijft de verplichting ook geldig op plaatsen waar het al verplicht was. Wie de regels overtreedt, riskeert een boete of zelfs een gevangenisstraf.

De nieuwe regels in verband met het dragen van een mondmasker gaan vanaf 11/07/2020 in. Daarbij wordt de verplichting, die al van kracht was op het openbaar vervoer en bij contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten, uitgebreid naar verschillende andere publieke ruimtes. Op deze manier hoopt de overheid een tweede golf van het coronavirus te kunnen vermijden nu er opnieuw meer mensen zich in deze publieke ruimtes bevinden.

 

Waar is een mondmasker verplicht?

Het is het verplicht een mondmasker te dragen op de volgende openbare plaatsen. Het mondmasker moet over de mond én neus gedragen worden en mag in plaatsen waar eten of drinken wordt aangeboden wel even afgenomen worden om iets te consumeren. Waarna het meteen weer correct gedragen moet worden.

 • Bioscopen
 • Theater-, concert- en conferentiezalen
 • Auditoria
 • Gebedshuizen
 • Gerechtsgebouwen
 • Musea
 • Bibliotheken
 • Bankkantoren
 • Casino’s en speelautomatenhallen
 • Openbaar vervoer
 • Kapsalons en schoonheidsspecialisten

Daarnaast blijft het dragen van een mondmasker ook in andere situaties “sterk aanbevolen”. Deze lijst is bovendien niet definitief en kan na verloop van tijd nog aangepast worden, zo laat het kabinet van premier Sophie Wilmès weten.

Banken werden niet specifiek genoemd, maar volgens sectorfederatie Febelfin geldt de verplichting ook daar. Dat betekent dat klanten een mondmasker moeten dragen in de publieke ruimte van de bankkantoren, zoals de selfbankingruimte.

Boetes?

Wie zich niet houdt aan het dragen van een mondmasker riskeert een boete. Bij de eerste overtreding gaat het om een boete van 250 euro. Ga je daarmee niet akkoord, dan kan dat bedrag oplopen tot 4.000 euro.

Ook wie meermaals betrapt wordt zonder mondmasker riskeert een boete tot 4.000 euro en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden. Handelaren of uitbaters die geen mondmasker dragen, kunnen al bij de eerste overtreding een boete van 750 euro krijgen.

Deze tekst is ook terug te vinden onder de rubriek “Info”

***************

 De laatste nieuwsbrief wordt ook steeds onder de rubriek “Startpagina” op de website geplaatst.
Daar kunnen ook alle website wijzigingen van de voorbije maanden teruggevonden worden.
**********

Inschrijven voor de busreizen is dus tot eind dit jaar opgeschort:
Op het secretariaat tijdens de wandeltochten van onze club.
of bij Marleen De Roo :  Tel. 09/374 70 23
                                        GSM 0477/95 79 40
                                                 e-mail:  romain.bleyaert@proximus.be
of via e-mail:  info@wandelclubbeernem.be

Wacht echter niet tot de laatste dag om je in te schrijven.
Dit maakt het voor ons organisatorisch wat éénvoudiger.
Inschrijven kan tot 5 dagen vóór de busreis.
Daarna enkel nog volgens de beschikbare plaatsen.

====================================================================================

              Info aangaande de busreizen en de eigen organisaties kun je vanaf heden
terugvinden onder de rubriek “Kalender” bij “Busreizen 2020” en “Wandelkalender 2020

====================================================================================

STREEK OM TE ONTDEKKEN ! Beernem …parel voor wandel- en fietstoerisme. De landelijke gemeente Beernem ligt op zowat 15 km van Brugge, op de grens van West- en Oost-Vlaanderen. De gemeente is een fusie van Beernem, Oedelem en Sint-Joris. Beernem is via de TV-serie ‘De bossen van Vlaanderen’ vooral gekend als een zeer bosrijke gemeente. Het Provinciaal Domein Bulskampveld is het grootste aaneengesloten bosgebied van West-Vlaanderen. Oedelem staat garant voor weiden en akkers. Het ‘Beverhoutsveld’ is een beschermd landbouw- en natuurgebied met talrijke dreven en paden die uitnodigen tot onthaasten. ‘Oedelemberg’, een zachte glooiing van 23 meter, is uitzonderlijk voor dit vlakke landschap. Sint-Joris is de kleinste deelgemeente; het dorp ligt rond de kerktoren geschaard aan de idyllische oevers van het kanaal Brugge-Gent. Beernem is zowel met de wagen als met het openbaar vervoer vlot bereikbaar. Diverse wandel- en fietsroutes zetten de vele aspecten van Beernem extra in de kijker.

=======================================================================================