Wandelclub Beernem

dec. 2021

Historiek

In augustus 1972 had te Beernem een eerste georganiseerde wandeltocht plaats. ’t Was in het vooruitzicht van de jaarlijkse Statiekermis. Het feestprogramma kreeg stilaan vorm, maar er werd naar iets anders gezocht, naar iets nieuws. Dit “nieuwe” werd een wandeltocht waarvoor André Altruy de nodige financies voorschoot.

De eerste organisatie van 1972 bleek meteen een schot in de roos te zijn. Bijna 500 deelnemers werden die voormiddag in groep door burgemeester Gaston Depré de baan opgestuurd. Begin 1973 werd begonnen aan de voorbereiding van de tweede “Internationale 15-augustuswandeltocht” en richtte men meteen ook een nieuwe vereniging op: “De Moedige Wandelaars”.

Onder de stuwende werking van een jong en dynamisch bestuur liep het succes van de “Moedige Wandelaars” steeds crescendo. Het ledenaantal steeg gevoelig. Er werd een clubtijdschrift in het leven geroepen. Busreizen werden ingericht en de eigen organisaties namen in aantal en kwaliteit toe. Maar er bestonden grotere plannen.

In 1977 organiseerde men in Beernem de eerste Nationale Wandeldag. In putje winter werden dan ook 2.988 stappers het prachtige Bulskampveld ingestuurd.

Daarna bleef men echter niet stilzitten. In de daaropvolgende jaren besliste men tot een jaarlijkse meerdaagse zomer- en winterreis naar Oostenrijk, Zwitserland of Frankrijk; verbroederingstochten met clubs uit de omgeving en een uitbreiding van het aantal eigen organisaties.
Dat het werk door de club verricht ook bij het gemeentebestuur van Beernem niet onopgemerkt was voorbijgegaan bewijst het toekennen van de Gouden Beer in 1980. Het zou trouwens niet de enige keer zijn dat “De Moedige Wandelaars” voor deze “trofee van sportverdienste” in aanmerking zouden komen.

Een tweede hoogtepunt in het bestaan van de club was het inrichten van de zevende Nationale Wandeldag op 27 februari 1987. Nu kwamen 8.456 wandelaars Beernem verkennen. Ook de viering van het 10, 15, 20, 25, 30 en 35 jarig bestaan werd op passende wijze gevierd, samen met de ongeveer 1.200 leden die de club toen telde.

Doch het grootste evenement waarvoor de vereniging in 1997 stond was het (voor de derde maal) inrichten van de Nationale Wandeldag. Na een jaar hard werken en dankzij de meer dan 600 medewerkers ontvingen we op 27 februari 16.664 deelnemers. Een nooit geziene mensenmassa bewoog zich op Beernems grondgebied. Een gebeurtenis die met gouden letters in de geschiedenis van de club staat neergeschreven, samen met de gratis reizen naar Engeland en Oostenrijk die als dank voor de medewerking aan alle medewerkers werden verleend. Eind oktober 2005 mocht onze vereniging ook meer dan 15.000 stappers verwelkomen op de Radio 2 wandeldag.

En op 22 februari 2009 was Beernem opnieuw het middelpunt van de (Vlaamse) sportwereld. De gemeente Beernem beleefde opnieuw en hoogdag. Voor de vierde maal mocht onze vereniging een Nationale Wandeldag inrichten. Deze organisatie kon niet vergeleken worden met de Nationale Wandeldag van 1997 (toen 1 tocht voor gans het land). En niettegenstaande de concurrentie van een nationale wandeldag in Merelbeke, Puurs, Boortmeerbeek en Genk, kwamen 6.511 deelnemers voorbij de inschrijftafels om te genieten van Beernems prachtige bossen, schitterende kastelen, privé domeinen, veldwegels en zoveel meer…

De club leeft en gaat, dankzij een dynamisch bestuur en de vele leden, een verdere kleurrijke toekomst tegemoet!