Koninklijke Wandelclub Beernem

juni 2024

Lidkaarten vanaf 2020

NIEUW MODEL LIDKAARTEN

Beste leden,

Dit artikel bevat belangrijke informatie over het nieuwe systeem van lidkaarten. Niet dat we nu alles overboord gooien, maar de lidkaart zit in een nieuw jasje en dit heeft enkele praktische gevolgen die anders zijn dan wat we gewoon waren.

De belangrijkste wijziging is dat de lidkaart vanaf 2020 niet meer op gewoon papier afgedrukt wordt, maar een degelijke PVC-lidkaart geworden is. De keuze voor een hardere kaart was al langer een idee maar is versneld geworden door de problemen met de slechte kwaliteit van de huidige lidkaarten.

Deze PVC-lidkaart zal minstens 2 jaar gebruikt worden in plaats van nu elk jaar een nieuwe kaart.

Uiteraard zal de kaart voor het volgende jaar pas geldig zijn na betaling van het lidgeld voor dat jaar.

Hieronder vindt u de belangrijkste gevolgen en nieuwe afspraken naar aanleiding van deze PVC-kaart.

Hoe bekom je deze nieuwe PVC-lidkaart?

De PVC-lidkaart is gekleefd op een adresdrager, een lidkaartbrief vergelijkbaar met wat je nu al ontvangt bij de hernieuwing van het lidgeld. Naast de PVC-lidkaart staan alle gegevens waarover we momenteel beschikken. Via deze brief vragen we onze leden om, in het kader van de Privacy, deze gegevens te controleren en eventuele wijzigingen, schrappingen of aanvullingen aan onze club kenbaar te maken.

Deze brief wordt dan volledig afgeven aan het lid dat betaald heeft. Op de lidkaartbrief staat immers belangrijke informatie voor het lid.

Hoe zien die PVC-kaarten er uit?

De kaarten hebben de grootte van een gewone bankkaart. Daarop staat het clubnummer, de clubnaam, voor- en familienaam van het lid, het lidnummer en de barcode. Het adres staat niet meer op de lidkaart, wel nog bovenaan op de lidkaartbrief.

Hoe gaan we tewerk voor de nieuw aan te maken leden?

Wij kunnen in de loop van het jaar nieuwe leden aanmaken, maar wij hebben geen dergelijke kaart printer. Onze club kan doorheen het jaar nieuwe leden aanmaken en direct de lidkaart en het mutualiteitsattest afdrukken en aan het lid bezorgen. Daarom blijven we werken met de gekende blanco lidkaartformulieren voor nieuwe leden.

Als nieuw lid word je onmiddellijk ingegeven in het clubbestand en ontvang je een gewone lidkaart op de voorgedrukte lidkaartbrief, evenals het attest voor de mutualiteit. Dit is een tijdelijke lidkaart. Na 1 à 2 maanden ontvang je thuis een PVC-lidkaart. Vanaf dan gebruik je de PVC-lidkaart en niet meer de tijdelijke papieren lidkaart. De plastiek hoesjes voor de papieren lidkaart zijn nu ook niet meer nodig. Uiteraard moet de PVC-lidkaart ook niet in een hoesje.

Hoelang is een lidkaart geldig?

De lidkaart is geldig tot 31 december. Wie zijn lidmaatschap niet hernieuwde en in januari met zijn verlopen lidkaart gaat wandelen, zal geen ledenkorting meer krijgen. Wie niet aangeduid is als betaald, zal in februari ook geen Walking Magazine meer krijgen.

Het is dus heel belangrijk om je lidmaatschap vóór 31 december te hernieuwen. Uiteraard kunnen mensen nog hernieuwen in de loop van januari, februari, maart, … maar zolang ze niet hernieuwd hebben, worden ze aanzien als “”niet-lid”. Alle leden worden ook via Walking Magazine hieromtrent nog geïnformeerd.

Wanneer kunnen onze leden hun lidmaatschap hernieuwen?

  • De nieuwe lidkaarten zijn ter beschikking op onze Najaarstocht die steeds doorgaat in november van elk jaar. Dit wordt telkens aangekondigd in de herfst editie van ons ledenmagazine. Ook de attesten voor de mutualiteit zijn dan aanwezig.
  • Voor onze leden organiseren wij ook een namiddag speciaal voor het hernieuwen van het lidmaatschap en dit wordt ook aangekondigd in de herfst editie van onze ledenmagazine.
  • Onze leden kunnen ook hun lidmaatschap hernieuwen door storting van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de wandelclub BE26 9734 1326 8029 met vermelding van de naam van de leden in de mededeling. De PVC-lidkaart wordt dan per post toegestuurd.

Lidgeld 2022.
Actieve leden betalen € 18,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen € 12,00 per kind.

Hoelang is die PVC-kaart geldig?

Het was, bij aanvang, de bedoeling dat de PVC-lidkaart 2 jaar zou gebruikt worden.  Maar door de degelijkheid van de kaart zal deze nu zeker ook een derde jaar dienst doen. Van zodra het lid betaald heeft en de club heeft de persoon aangeduid als betaald, dan is de kaart geldig en bruikbaar bij scanning.

Voor 2022 zal men opnieuw lidgeld kunnen betalen vanaf oktober. Dan krijgt het lid alleen een brief (en geen nieuwe lidkaart) en een mutualiteitsattest 2022 en duidt onze club de persoon aan als betaald. Vanaf dan is de PVC-lidkaart opnieuw geldig voor 2022.

Voor een bestaand lid zal er dus in 2022 geen nieuwe PVC kaart gemaakt worden.

Een lid is zijn kaart kwijt. Wat nu?

Als een lid de PVC-lidkaart kwijt is, dient dit gemeld te worden aan de secretaris van onze club. Onze secretaris doet dan het nodige om een nieuwe PVC-lidkaart te bestellen bij Wandelsport Vlaanderen.

Heeft het lid dringend een nieuwe kaart nodig, dan kan onze club voorlopig een papieren kaart afdrukken.

Een lid meldt een adreswijziging. Wat nu?

Adreswijzigingen moeten steeds aangepast worden in het ledenbestand. Op de PVC-lidkaart staat er geen adres meer afgedrukt, dus een nieuwe kaart is niet nodig.

Deze PVC-kaart is meerdere jaren geldig.

Moet men dan direct voor meerdere jaren betalen? Neen. Het lidgeld blijft per jaar en onze club zelf zal de betaling van het lidgeld door de leden opvolgen.

Geldigheid van de kaart.

Het doel is om verder harde PVC-lidkaarten te gebruiken. Omdat het een nieuw systeem is, werd initieel gestart met een kaart voor 2 jaar. Omdat deze blijkbaar heel degelijk zijn worden ze nu ook in 2022 verder gebruikt. Voor het sportjaar 2023 krijgt iedereen, normaal gezien, terug een nieuwe PVC-lidkaart. Deze zal dan voor 3 of 4 jaar bruikbaar zijn, maar hoe we precies te werk zullen gaan, hangt af van de verdere ervaringen met de huidige kaart.

Blijft het mutualiteitsattest?

Ja, het mutualiteitsattest blijft. Dit attest is jaarlijks opnieuw aan te maken en door de leden in te dienen bij hun ziekenfonds. Onze club krijgt samen met de lidkaarten de mutualiteitsattesten voor de leden. Voor de nieuwe leden zal onze club zelf het attest afdrukken en invullen.

Voor 2022 krijgt men opnieuw mutualiteitsformulieren. Opgelet! Deze kunnen pas vanaf 01 januari 2022 bij de mutualiteit ingediend worden.