Koninklijke Wandelclub Beernem

juni 2024

Nuttige informatie 2024

 WANDELCLUB BEERNEM vzw is sinds 1972 actief in de wandelsport.
De club heeft als vzw. het ondernemingsnummer 420 176 977 en het BTW nummer BE 0420 176 977.
De club is aan gesloten bij sportfederatie “Wandelsport Vlaanderen” onder het clubnummer 5009.

Website: https://www.wandelclubbeernem.be – Email: info@wandelclubbeernem.be – Clubtelefoon: 0474/41 78 96

1. LIDGELD 2024

Actieve leden betalen € 18,00 per persoon.
Kinderen tot 12 jaar betalen € 12,00 per kind.

2. VOORDELEN VAN HET LID-ZIJN

Lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk zodat een lid geen enkele verantwoordelijkheid draagt in verband met de club.

Alle leden genieten van dezelfde voordelen en ontvangen na betaling van het lidgeld 2024, een PVC-lidkaart.

Het inschrijven op de organisaties van Wandelsport Vlaanderen gebeurt via elektronisch scannen.
De leden van een wandelclub ontvangen een betaalbewijs, tevens dienstig als afstempelkaart.

Per jaar maakt de club 4 uitgaven van het leden magazine “Wandelclub Beernem v.z.w.”
Zij stuurt telkens een clubblad aan elk adres waar een lid woont. Dit tijdschrift is goed verzorgd, is volledig in kleurendruk en staat boordevol informatie over het clubleven, wandelen en nog heel wat meer.

Op alle wandeltochten van Wandelsport Vlaanderen, dit is de overkoepelende wandelfederatie voor gans Vlaanderen, krijgt elk lid “OP VERTOON VAN DE LIDKAART” een korting van minstens € 1,50 op het inschrijfgeld.

Wandelboekjes zijn steeds gratis voor onze clubleden.

Elk lid kan verdienstelijk lid worden van Wandelclub Beernem vzw door regelmatig te wandelen op onze eigen organisaties en op organisaties van andere wandelclubs. Elk verdienstelijk lid ontvangt op de hernieuwingsdag een nuttig en waardevol geschenk.

Alle leden genieten van een zeer degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op alle wandeltochten waaraan ze deelnemen.

Alle medewerkers (vrijwilligers) op organisaties van de club genieten van dezelfde verzekeringsvoordelen.

Alle leden kunnen deelnemen aan de busreizen van Wandelclub Beernem vzw tegen uiterst gunstige voorwaarden.

3. JEUGDWERKING.

Onze club wenst de gezinnen makkelijker bij de wandelsport te betrekken. Zo kunnen de kinderen tot en met 12 jaar (ongeacht of ze lid of geen lid zijn van een wandelclub) bij onze organisaties GRATIS wandelen. Zij genieten, net als de andere ingeschreven deelnemers, van een degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op onze wandeltochten.

4. WENST U BIJ EEN ORGANISATIE TE HELPEN?

Helpen is nooit verplicht! Maar, er zijn altijd helpende handen nodig bij de organisatie van een wandeltocht!

Bij ons zijn vrijwilligers degelijk verzekerd. Jaarlijks worden de medewerkers uitgenodigd op een gezellig etentje.

Zo u eens wil helpen, neem contact op met onze bestuurders. Wie helpt krijgt daarvoor een (kleine) vergoeding. Deze bedraagt in 2024 een medewerkers bon van € 2,50 voor het effectief helpen van 4 uur. Voor helpers is ook aangepaste kledij ter beschikking.

5. STRUCTUUR VAN ONZE CLUB

 • Het bestuursorgaan telt eind december 2023 7 bestuurders die op regelmatige basis samenkomen.
 • In 2024 zal het bestuur met de medewerkers een aantal keer samenkomen. Die avonden bespreekt men de werking van de club en verdeelt men de taken bij de eigen organisaties.
 • Daarbuiten kunnen de leden altijd terecht bij de bestuursleden met vragen en suggesties.
  De club voert een dynamisch en open beleid, met inspraak en aandacht voor nieuwe initiatieven.

6. WAT DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

Zo u, als ingeschreven deelnemer, een ongeval hebt op een wandeltocht of tijdens een activiteit van onze club, neem dan contact op met de verantwoordelijke voor het secretariaat. Hij/zij zal een medisch attest meegeven voor verdere aanvulling door de behandelende geneesheer waarna u contact opneemt met het secretariaat van de eigen club die een ongevalsaangifte (dynamische PDF) overmaakt. Hierna maakt u beide formulieren (ongevalsaangifte + medisch attest) over aan de verzekeraar Ethias.

7. HET LEDENMAGAZINE

De club geeft sinds vele jaren het ledenmagazine “Wandelclub Beernem vzw” uit.
In 2024 versturen we vier uitgaven aan de leden.
Het ledenmagazine bevat informatie over de clubwerking, nuttige tips, anekdoten, aankondigingen van eigen organisaties en busuitstappen,…
De club besteedt veel tijd en geld aan het ledenmagazine: kleurenkaft, goede afwerking, veel foto’s, interessante inhoud, verzorgde lay-out, …
Zo’n blad uitgeven vergt steeds nieuwe bijdragen. Elk toegestuurd artikel is steeds een meerwaarde voor ons ledenmagazine.
Teksten met bijhorende foto’s dienen bezorgd aan bestuurslid Heidi De Blaere. Teksten kunnen per e-mail overgemaakt, foto’s dienen omwille van de kwaliteit doorgestuurd via we-transfer.

8. HOE INTEKENEN VOOR EEN BUSREIS?

Inschrijven moet uiterlijk de dinsdagavond voor de uitstap.

Dit kan als volgt:

 • op alle eigen organisaties bij de secretariaatstafel.
 • telefoneren op 0477/95 79 40, Marleen De Roo, verantwoordelijke busreizen.
 • een mail sturen aan romain.bleyaert@proximus.be

De prijs voor alle busreizen proberen we zo laag mogelijk te houden. De clubkas legt de meerkost bij. Het inschrijfgeld voor de wandeltocht(en) en de fooi van de bestuurder zijn steeds inbegrepen!

U betaalt tijdens de heenreis op de bus zelf. Wij rekenen erop dat alle deelnemers op het vertrekuur aanwezig zijn.
Zo u niet kunt meereizen, verwittig ons vooraf op het nummer 09/374 70 23 of 0477/95 79 40.

De bus is ongeveer 15 minuten voor het vertrek nabij het rondpunt van de Kardinaal Cardijnlaan te Beernem.

9. HOE WORDT U VERDIENSTELIJK LID?

Verdienstelijk lid zijn geeft recht op een waardevolle beloning.

U dient een speciale blauwe kaart van onze club te hebben om verdienstelijk lid te kunnen worden (zie verder reglement verdienstelijke leden).

Het geschenk van de verdienstelijke leden kan afgehaald worden op de hernieuwing van het lidmaatschap van zaterdag 07/12/2024, op de cluborganisatie van zaterdag 11/01/2025 te Beernem (Driekoningentocht) en eventueel op de cluborganisatie van zondag 02/02/2025 te Beernem (Bloemendaletocht).

Reglement verdienstelijke leden 2024.

 • In de periode van 19/11/2023 tot en met 03/10/2024 deelnemen aan 5 van de 10 eigen organisaties en 13 van andere organisaties.
 • Enkel de stempel van de desbetreffende organisatie op de kaart is geldig.
 • Helpen op een eigen wandeltocht van onze club staat gelijk met zelf wandelen en geeft recht op een stempel.

De afgestempelde blauwe spaarkaart dient uiterlijk op 03/10/2024 ingeleverd te worden bij onze club.

10. GETROUWHEIDSKAART

Iedereen die bij ons komt wandelen ontvangt vanaf 2024 een getrouwheidskaart waarop er 6 stempels staan en wanneer die allemaal afgestempeld zijn, ontvangt men een leuk geschenk. Deze kaart loopt gewoon door en heeft geen einddatum.

11. HET LEDENFEEST.

Het jaarlijks ‘Ledenfeest’ is gepland op zaterdag 23 november 2024 . De locatie wordt later nog medegedeeld via een nieuwsbrief. Het is een gezellig samenzijn met alle clubleden en bestuursleden.

12. KWALITEITSGARANTIE OP ONZE WANDELTOCHTEN.

Wij vinden kwaliteit op wandeltochten heel belangrijk. En dit op alle vlakken ! Wij besteden daartoe bijzondere aandacht aan duidelijke informatie, aan het onthaal van de deelnemers, aan goed bepijlde en veilige parcours, aan mooie omlopen, aan ruime startzalen en rustposten, aan een onberispelijke hygiëne op het vlak van voeding en drank, aan propere toiletten én aan veiligheid in het algemeen.

13. WAT VRAAGT DE CLUB VAN U?

In principe niets! Onze leden zijn volkomen vrij!

Eén uitzondering echter: wanneer er, om welke omstandigheden ook, niet elektronisch kan gescand worden dan vragen wij om altijd op de inschrijfkaart te vermelden “Wandelclub Beernem – WSVL 5009” (WANDELSPORT VLAANDEREN is de federatie waarbij we zijn aangesloten en 5009 is ons aansluitingsnummer).

14. HEBT U VOORSTELLEN OF VRAGEN?

Wij staan open voor alle suggesties die de clubwerking kunnen dienen. Iedereen kan ideeën formuleren op de organisaties, via onze website of doormailen op info@wandelclubbeernem.be !

15. HOE BETALEN AAN DE CLUB ?

Betalen van lidgelden, ledenfeest… kan op alle organisaties bij de inschrijftafel.
Storten kan op rekening BE26 9734 1326 8029 (Argenta) van onze club. Vermeld steeds de reden van betaling!

16. ZIJN WIJ TE VINDEN OP SOCIALE MEDIA?

Je kan ons vinden op Facebook als “Wandelclub Beernem vzw” . Hierop worden tochten en activiteiten aangekondigd, laatste nieuwtjes…. Maar ook onze leden / volgers kunnen hier zelf iets op posten foto’s, reacties… Ondertussen hebben we ook een instagramaccount “Wandelclub Beernem vzw” waarop de wandelclub te volgen is.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

Voorzitter : Vyncke Els, Hommels 4 8730 Sint-Joris
GSM: 0499/42 18 95 email: voorzitter@wandelclubbeernem.be

Ondervoorzitter, verantwoordelijke ledenbestand en medewerkers: De Schuyter Roger, Tuinwijk 56 8730 Sint-Joris
GSM:0495/89 54 54 email: ledenverantwoordelijke@wandelclubbeernem.be

Secretaris : Pintelon Ignace, Ter Lo 51 8310 Sint-Kruis (Brugge)
GSM: 0479/80 05 73 email: secretaris@wandelclubbeernem.be

Penningmeester : Stevens Xavier, H. D’Ydewallestraat 4 bus 102, 8730 Beernem
GSM: 0473/97 62 89 email: penningmeester@wandelclubbeernem.be

Ledenmagazine en verslaggeving : De Blaere Heidi, Industriepark 17, 8730 Beernem
GSM: 0497/12 28 88 email: deblaereheidi@skynet.be

Verantwoordelijke vervoer : Hallaert Erik, Leiestraat 10 bus 0108, 8930 Lauwe
GSM: 0498/21 02 35 email: hallaert.erik@hotmail.com

Verantwoordelijke materiaal en lokalen : Bleyaert Hendrik, Hugo Verrieststraat 26 8730 Beernem
GSM: 0473/84 18 54 email: materiaalverantwoordelijke@wandelclubbeernem.be

FUNCTIES BUITEN BESTUUR:

Verantwoordelijke Website en Nieuwsbrief : Standaert Siegfried, Spreeuwenweg 65, 8210 Loppem
Tel: 050/82 56 83 email: standaert.s@telenet.be

Verantwoordelijke busreizen : De Roo Marleen, Urselseweg 197, 9910 Knesselare
GSM: 0477/95 79 40 email: romain.bleyaert@proximus.be

Woordvoerder parcoursbouwers: Stevens Paul, Spinstersstraat 10, 8730 Beernem
Tel. 050/78.18.78 email: stevenspaul@skynet.be