Wandelclub Beernem

xr:d:DAEi32GsYhA:1186,j:44843398136,t:23010815

Nieuwsbrief 17 december 2021

Nieuwsbrief Wandelclub Beernem: 17 december 2021.

Beste wandelvrienden,

Aandacht voor deze wijziging: Onze club heeft op 23 december, van Wandelsport Vlaanderen de toestemming gekregen om de 2 Coronawandelingen in Oedelem gedurende maximaal 14 dagen te bepijlen. Vanaf maandagnamiddag 27 december 2021 t/m zondag 09 januari 2022 zullen deze 2 wandelingen dan toch uitgepijld zijn.

Jullie zullen zich afvragen; waarom alweer een nieuwe nieuwsbrief? Maar externe factoren spelen ons nu eenmaal parten.

We kregen van de gemeente de toestemming om twee tochten uit te pijlen vanuit Oedelem. Het heeft echt heel wat voeten in de aarde gehad om dit voor elkaar te krijgen.
En jullie kregen daarover eergisteren een nieuwsbrief in jullie mailbox.
Johann stippelde twee tochten uit en normaliter gingen hij en Marc deze wandelingen eerstdaags uitpijlen.
We zouden dan de komende drie weken iedereen de kans gegeven hebben deze mooie wandelingen in de verlengde kerstvakantie te stappen, dit op uitgepijlde parkoers.

Helaas werden we teruggefloten door Wandelsport Vlaanderen.
Volgens de reglementering kunnen er momenteel geen langdurig uitgepijlde tochten georganiseerd worden.

Hun toelating is essentieel om boetes te ontlopen. Vandaar dat we genoodzaakt zijn om onze wandelingen, hoe goed bedoeld ook, te herorganiseren.


Iedereen kan onze wandelingen stappen maar helaas zonder onze bekende, rode pijltjes.
Je kan de tochten dus wel stappen door gebruik te maken van de plannetjes of de QR-code uit onze vorige nieuwsbrief.
Deze zijn ook terug te vinden op de website van onze wandelclub, dit onder de rubriek Berichten / Corona wandelingen. Maar we voegen ze hieronder ook nogmaals bij.

Het is erg jammer dat we deze beslissingen in laatste instantie moeten nemen want het is helemaal niet de visie van onze club.
Hopelijk gaat Wandelsport Vlaanderen rekening houden met onze opmerkingen en suggesties. Mogelijks kan deze beslissing in de loop van volgende week (vergadering van Wandelsport Vlaanderen) nog herzien of aangepast worden.
We houden jullie daarvan zeker op de hoogte.

Een licht ontgoochelde voorzitter,

Els Vyncke