Wandelclub Beernem

xr:d:DAEi32GsYhA:1186,j:44843398136,t:23010815

Nieuwsbrief 17 november 2021

Nieuwsbrief Wandelclub Beernem: 17 november 2021.

Beste wandelvrienden,

We kunnen er onmogelijk naast kijken. De corona cijfers zijn de laatste weken pijlsnel gestegen en dalen ervan is nog niet onmiddellijk in het verschiet.

De regering zal dan ook met verstrengde maatregelen naar buiten komen. We denken dan aan ventilatiecontrole, mondmaskers, Covid Safe ticket, afstand houden, enz…

Sinds mei hebben we gelukkig bijna al onze activiteiten kunnen laten doorgaan.

Het spijt ons dan ook te moeten meedelen dat de “Najaarstocht” van zondag 21 november, te Oedelem, na rijp beraad, werd geannuleerd.

Johann had voor ons mooie parcours voorzien, maar spijtig genoeg zullen we er dus geen gebruik van kunnen maken. Het organiseren in Oedelem kan op geen sluitende, veilige manier gebeuren.
Het was onmogelijk om te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Voor ons is de veiligheid van onze leden en wandelaars primordiaal.

Hoezeer we ook zouden willen organiseren, de gezondheid van ons allen vinden we heel wat belangrijker.

Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie ook de aankondiging van de hernieuwingsdag van de lidgelden en een wijziging voor de busreis naar Ieper terug.

We hopen dat de corona cijfers snel mogen dalen en dat deze activiteiten wel kunnen doorgaan. Op vandaag is dit zeker nog zo, maar we hebben natuurlijk geen kristallen bol.

Op 29 november voorzien we in elk geval een nieuwe nieuwsbrief voor de busreis naar Ieper.
Wat we vandaag over de busreis naar Ieper reeds kunnen zeggen, is dat op vraag van een aantal leden, het bestuursorgaan beslist heeft, om ook het meemaken van de Last Post in deze busreis op te nemen. We vertrekken daarvoor om 13.30u ter Beernem en keren om 20.30u. terug.
Meer informatie over de Last Post en de Menenpoort vinden jullie verder terug.
Moesten er wijzigingen aan de activiteiten zijn, dan houden we jullie natuurlijk op de hoogte.
Alle wijzigingen worden steeds zo snel mogelijk op de website van de club weergegeven.

Voor wie de website nog niet eerder raadpleegde, neem maar eens een kijkje op:

www.wandelclubbeernem.be

Op Zaterdag 4 december kunnen leden hun lidkaart hernieuwen, dit in Zaal “SINJO” (Lattenklieversstraat 28 – Sint-Joris) en dit vanaf 13:30 uur tot 17:00 uur.

Vanaf 01/01/2022 zal je niet meer kunnen inscannen met je lidkaart van 2021 en ben je niet meer verzekerd tijdens de wandeling. Het lidgeld bedraagt net als vorig jaar 18 € voor volwassenen en 12 € voor kinderen tot 12 jaar.

Leden die niet kunnen aanwezig zijn kunnen hun lidgeld hernieuwen via overschrijving.

Dit kan door het verschuldigde bedrag over te schrijven op de bankrekening van: “WANDELCLUB BEERNEM”

Dit op het rekeningnummer “BE26 9734 1326 8029” met vermelding “LIDGELD 2022” en de naam of namen van de leden.

Die dag kan je ook de nieuwe wandelbijbel “WALKING IN BELGIUM 2022” aanschaffen aan ledenprijs (6€ ipv 17€).

Onze “Verdienstelijke leden van 2020” hebben lang moeten wachten op hun geschenk. Door het Corona-beestje konden we géén ledenfeest organiseren in 2020-2021. Maar nu kunnen zij eindelijk hun geschenk in ontvangst nemen.

Wij trakteren jullie deze namiddag op “GRATIS KOFFIE EN TAART”.

Graag een seintje als jullie komen – zodat we voor iedereen taart kunnen voorzien.

els.vyncke@telenet.be of 0495/42.18.95

HOU ZEKER DE COVID-MAATREGELEN IN HET OOG

Wijziging busreis naar Ieper op 11 december 2021

Wandeltocht – Kerstsfeer – Last Post Menenpoort

Vertrek om 13.30 u. – terugreis 20.30 u.


Als men Ieper zegt, dan denkt men ook aan de Menenpoort en aan de dagelijkse huldiging van de oorlogsslachtoffers. Op vraag van heel wat leden besliste het bestuursorgaan, om het bijwonen van de “Last Post”, onder de Menenpoort, op te nemen in deze busreis.

Hierdoor werden de uren van deze busreis aangepast als volgt:

13.30u.: Vertrek te Beernem.

19.00u.: Vertrek van de bus naar de Menenpoort en de Last Post.

20.00u.: Begin van de Last Post ceremonie.

20.30u.: Vertrek van de bus naar Beernem.

Dit moet je weten over de Last Post in Ieper

 • De Last Post gaat dagelijks door, stipt om 20.00 uur, ongeacht de weersomstandigheden
 • De Last Post vindt plaats onder de Menenpoort, op 4 minuten wandelen van de Grote Markt van Ieper.
 • Je kan geen plaats reserveren. Het bijwonen van de Last Post is ook gratis.
 • De klaroeners van de Last Post Association staan in voor het blazen van de Last Post. Deze klaroeners zijn vrijwilligers van de Ieperse Brandweer.
 • Uit respect voor de overledenen is er nooit applaus na de Last Post. De stilte onder de Menenpoort bezorgt elke bezoeker een overweldigende emotie.
 • Er zijn enkel staanplaatsen voor bezoekers. Voor personen in een rolstoel kunnen de stewards een plaats voorbehouden. Ga tijdig naar de ceremonie en spreek één van de vrijwilligers aan.

Verloop van de ceremonie
Een standaard ceremonie duurt niet lang, een kleine 10 minuten. Er kunnen wel onderdelen aan de ceremonie toegevoegd worden. Eregenodigden kunnen de Exhortation of de Kohima Epitaph uitspreken. Er worden kransen neergelegd en soms zijn er ook (militaire) muziekkorpsen en/of koren die een muziekstuk spelen tijdens de ceremonie.
De ceremonie is opgebouwd uit volgende onderdelen:

 • Geef Acht
 • Last Post
 • Exhortation (aanmaning)
  They shall grow not old, as we that are left grow old:
  Age shall not weary them, nor the years condemn.
  At the going down of the sun and in the morning
  We will remember them.
 • 1 minuut stilte
 • Kransneerleggingen
 • Kohima Epitaph
  Dit onderdeel maakt niet standaard deel uit van de ceremonie. Deze kan toegevoegd worden bij een grotere plechtigheid in aanwezigheid van meerdere prominenten.

  When You Go Home, Tell Them Of Us And Say,
  For Your Tomorrow, We Gave Our Today

 • Reveille

Al sinds 1928 wordt elke avond om 20u stipt de “Last Post” geblazen onder de machtige gewelven van de Menenpoort. Dit gedenkteken, in de vorm van een Romeinse triomfboog, draagt de namen van 54.896 vermiste soldaten van het toenmalige Britse Imperium. Hier worden de namen vermeld van het begin van de oorlog tot 15 augustus 1917. De vermisten vanaf 16 augustus 1917 tot het einde van de oorlog, staan vermeld op panelen van het Tyne Cot Cemetery in Passendale. Het zijn er nog eens 34.957.

De Last Post wordt elke dag om 20.00 uur en in alle weersomstandigheden geblazen door de klaroeners van de Last Post Association.

Last Post Association
De Last Post Association staat in voor de dagelijkse ceremonie van de Last Post. Deze organisatie houdt de herinnering aan de opoffering van vele mannen en vrouwen in de Eerste Wereldoorlog levendig.
De vrijwilligers leiden de ceremonie in goede banen. Ze tonen bezoekers de staanplaatsen en assisteren personen die moeilijk te been zijn.


Op 29 november volgt nog een nieuwsbrief aangaande de busreis naar Ieper.

Alle activiteiten onder voorbehoud van de Covid-19 maatregelen.
Raadpleeg ook onze website voor de laatste wijzigingen.

www.wandelclubbeernem.be