Wandelclub Beernem

dec. 2021

Corona maatregelen op de bus.

Beslissing van het bestuur: Bij het instappen wordt gevraagd een EU Covid-certificaat, de 2 vaccinatiebewijzen of een bewijs van negatieve test te tonen in het kader van de COVID-reglementering.
Hieronder geven we ook nog eens de maatregelen zoals deze in het “Lente 2021” ledenmagazine werden weergegeven.
Afhankelijk van beslissingen van de regering, kunnen hier aanpassingen aan dienen te gebeuren.
Alle maatregelen blijven geldig tot deze door het bestuur worden herroepen.
De bus begeleider zal steeds op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen.