Wandelclub Beernem

Najaar

Busreis Hemelveerdegem zondag 13-02-2022

Opgelet! De busreis naar Hemelveerdegem, die gepland was op 13 februari 2022, gaat niet door. De inrichtende club werd door de Corona maatregelen genoodzaakt om deze tocht te annuleren.

BUSREIS naar HEMELVEERDEGEM (Vlaamse Ardennen)

ZONDAG 13 februari 2022

Wandeltocht: 23e Wintertocht
Inrichtende club: Club voor Sport en Cultuur Lierde VZW
Startplaats: Sint-Janszaal, Putse 8, Hemelveerdegem
Wandelafstanden: 6 – 12 – 18 km

We vertrekken om 08.00 uur aan de parking naast de kerk Kardinaal Cardijnlaan in Beernem.
Prijs: 10 euro, inschrijvingsgeld inbegrepen!
Terugreis: om 16.00 uur

Inschrijven kan via Marleen: 0477/957940 of 09/374.70.23 of bij voorkeur via e-mail naar
romain.bleyaert@proximus.be of tijdens een organisatie van onze club, bij het secretariaat.

Info wandelparcours

Prachtig landelijk parcours door en rond de dorpskern met gratis Valentijntjesgeschenk voor iedere deelnemer.

Info dorpje

Hemelveerdegem is een dorp in Oost-Vlaanderen, deelgemeente van Lierde. Het telt circa
400 inwoners en ligt in de Vlaamse Ardennen. Lokaal spreekt men ook van Sint-Jans-Hemelveerdegem of Sint-Jans, naar de patroonheilige van de parochie.

Geschiedenis

De oudste vermelding dateert van rond 963 en duidt op de woonplaats van de clan van Ermenfrid. De bisschop van Kamerijk schonk de altaarrechten aan de benedictijnenabdij van Geraardsbergen in 1088.

In de 13e eeuw werd de familie van Hemelveerdegem, waaraan de heerlijkheid waarschijnlijk toebehoorde, vermeld. In latere eeuwen behoorde het dorp soms tot het Land van Boelare, soms tot het Land van Aalst.

De dorpskern is beschermd als dorpsgezicht sedert 1981. Het beschermingsdossier motiveert de artistieke en historische waarde van de dorpskom als volgt: “de artistieke en historische waarde van de ligging midden een golvend landschap op een heuvelrug, de lokale wegjes met bochtig tracé, ingegraven in de heuvelruggen, het vierzijdig dorpsplein doorsneden door een lange bomendreef, omringd door kleinschalige bebouwing, de nog grotendeels oude bebouwing aan het bochtig verlopend straatje ten noorden van het dorpsplein en de met bomen afgezette holle weg met mooi perspectief op het dorp.

De Sint-Jan-Baptistkerk is beschermd als monument en heeft een befaamd retabel gemaakt omstreeks 1520.
Sint-Jan, die gevierd wordt op 24 juni, is de patroonheilige van dit pittoresk dorp. De bloem gekoppeld aan deze heilige is het Sint-Janskruid. Het plantje werd naar deze heilige genoemd omdat het bloeit rond zijn feestdag. Je vindt het langs tal van bermen.

Welkom op de eerste busreis van 2022.

Marleen

Verantwoordelijke busreizen