Header

Annulatie wandeltochten en busreizen Nieuwsbrief van 11 mei 2020

Geachte leden, wandelaars,

Het coronavirus (Covid-19) is aan het afzwakken, maar we zijn er nog lang niet.

De maatregelen zijn men aan het versoepelen (zie onderaan), maar het is vooral de manier waarop en hoe we daar mee omgaan die belangrijk zullen zijn.
Een opstart van de wandelingen is dus ook nog niet voor morgen. Maar het einde van de tunnel lijkt toch een beetje dichter te zijn gekomen.

Update 07 mei 2020 van Wandelsport Vlaanderen.

Alle wandeltochten, onder Wandelsport Vlaanderen vzw, worden geannuleerd
tot en met 31 juli 2020.

De Veiligheidsraad heeft beslist dat alle beroeps- en amateursporten verboden blijven tot 31 juli. Daarom zullen alle wandeltochten onder de vleugels van Wandelsport Vlaanderen vzw worden geannuleerd tot en met 31 juli 2020
Weet ook dat, als wandeltochten opnieuw zullen mogen doorgaan, de clubs extra maatregelen zullen moeten nemen inzake de hygiëne en afstandsregelingen. Wij werken aan een overzicht met aandachtspunten en verplichtingen waaraan men zich moet houden bij de heropstart van de georganiseerde wandelingen.  We zullen deze meedelen van zodra de richtlijnen vanuit de overheid gekend zijn.
Wij houden jullie verder op de hoogte via onze website www.wandelsportvlaanderen.be
 

**********

Natuurlijk zal ook onze club jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden, dit via onze eigen website.
www.wandelclubbeernem.be
We zagen het reeds een tijdje op ons afkomen, want wandeltochten brengen heel wat wandelaars op de been en daardoor vergroot natuurlijk ook het risico.
Geen wandeltochten tot 31 juli 2020 betekent ook dat onze club vier activiteiten dient te schrappen of op te schorten.

De busreis naar Lommel op 24 mei wordt geannuleerd.

Rondom de Kijkuit op 18 juni gaat niet door.

De verrassingsreis van 27 juni wordt geschrapt op deze datum.
We onderzoeken of we deze later op het jaar kunnen laten doorgaan.

De busreis naar Butgenbach op zondag 26 juli wordt geannuleerd. 

Graag hadden we jullie beter nieuws gebracht, maar we kunnen er niet naast kijken.
De problemen zijn zeker nog niet opgelost en zullen nog wel een hele tijd blijven nazinderen.
Wanneer de wandelsport opnieuw van start zal kunnen gaan is dan ook heel moeilijk te voorspellen.
Er zullen zeker strenge voorwaarden gesteld worden.
Nu, we kunnen hier niet op vooruitlopen.
Het belangrijkste is dat we de noodzakelijke richtlijnen opvolgen en vooral gezond mogen blijven.
Wandelen en fietsen kan natuurlijk nog altijd in de omgeving van onze woonplaats.
Het is soms heel verrassend hoe mooi de eigen woonomgeving kan zijn, dit zeker bij de stilaan volledig ontluikende natuur.

Ter informatie geven we jullie hieronder ook de beslissingen die werden genomen tijdens de veiligheidsraad van 06 mei 2020,dit volgens het BE-Alert.

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Vandaag, woensdag 6 mei, is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw. 

Om tegemoet te komen aan de eenzaamheid en de moeilijkheden die de fysieke afstand met zich meebrengt, heeft de Nationale Veiligheidsraad in de eerste plaats beslist om vanaf aanstaande zondag een verdere uitbreiding van de sociale contacten toe te staan.

Op dit moment is het mogelijk om buiten af te spreken met twee mensen – altijd dezelfde -, voor een wandeling of om samen te sporten. Deze mogelijkheid is nog steeds van toepassing.

Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen – altijd dezelfde – ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.

En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 •  Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Dit systeem maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.

We zullen de mogelijkheden om deze contacten uit te breiden blijven evalueren terwijl we de verschillende fasen doorlopen. Dit zal niet tegen 18 mei mogelijk zijn.

Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal – net als altijd – moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:

Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.

 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid – en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.

Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen helaas hun activiteit nog niet hernemen.

Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervatAlleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.

Helaas zullen de cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.

De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.

In de tussentijd zullen we samen met de deskundigen de haalbaarheid en de voorwaarden bepalen voor:

De hervatting van de markten;

 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht. De hervatting van sport- en culturele evenementen zal ook door de experts worden geanalyseerd op basis van de door de bevoegde ministers voorgelegde werkzaamheden, teneinde een nauwkeuriger tijdschema voor de verschillende fasen te kunnen voorstellen;
 • De kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zal aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).
 • ************************Tot zover de mededeling van onze Eerste Minister Sophie Wilmès.

Hou jullie allen fit en gezond.
Hopelijk kunnen we jullie de komende weken toch wat beter nieuws brengen. Van zodra we een nieuw BE Alert ontvangen of nieuws van Wandelsport Vlaanderen zullen we deze, op onze website plaatsen. www.wandelclubbeernem.be

Het bestuursorgaan van Wandelclub Beernem