Lidkaarten vanaf 2020

NIEUW MODEL LIDKAARTEN VANAF 2020

Beste leden,

Dit artikel bevat belangrijke informatie over het nieuwe systeem van lidkaarten. Niet dat we nu alles overboord gooien, maar de lidkaart zit in een nieuw jasje en dit heeft enkele praktische gevolgen die anders zijn dan wat we gewoon waren.

In het Walking Magazine van november komt ook nog een woordje uitleg voor de leden.

De belangrijkste wijziging is dat de lidkaart vanaf 2020 niet meer op gewoon papier afgedrukt wordt, maar een degelijke PVC-lidkaart geworden is. De keuze voor een hardere kaart was al langer een idee maar is versneld geworden door de problemen met de slechte kwaliteit van de huidige lidkaarten.

Deze PVC-lidkaart dient 2 jaar gebruikt in plaats van nu elk jaar een nieuwe kaart.

Uiteraard zal de kaart voor 2021 pas geldig zijn na betaling van het lidgeld voor 2021.

Hieronder vindt u de belangrijkste gevolgen en nieuwe afspraken naar aanleiding van deze PVC-kaart.

Hoe bekom je deze nieuwe PVC-lidkaart?

De PVC-lidkaart is gekleefd op een adresdrager, een lidkaartbrief vergelijkbaar met wat je nu al ontvangt bij de hernieuwing van het lidgeld. Naast de PVC-lidkaart staan alle gegevens waarover we momenteel beschikken. Via deze brief vragen we onze leden om, in het kader van de Privacy, deze gegevens te controleren en eventuele wijzigingen, schrappingen of aanvullingen aan onze club kenbaar te maken.

Deze brief wordt dan volledig afgeven aan het lid dat betaald heeft. Op de lidkaartbrief staat immers belangrijke informatie voor het lid.

Hoe zien die PVC-kaarten er uit?

De kaarten hebben de grootte van een gewone bankkaart. Daarop staat het clubnummer, de clubnaam, voor- en familienaam van het lid, het lidnummer en de barcode. Het adres staat niet meer op de lidkaart, wel nog bovenaan op de lidkaartbrief.

Hoe gaan we tewerk met de nieuw aan te maken leden?

Wij kunnen in de loop van het jaar nieuwe leden aanmaken, maar wij hebben geen dergelijke kaart printer. Onze club kan doorheen het jaar nieuwe leden aanmaken en direct de lidkaart en het mutualiteitsattest afdrukken en aan het lid bezorgen. Daarom blijven we werken met de gekende blanco lidkaartformulieren voor nieuwe leden.

Als nieuw lid word je onmiddellijk ingeven in het clubbestand en ontvang je een gewone lidkaart op de voorgedrukte lidkaartbrief, evenals het attest voor de mutualiteit. Dit is een tijdelijke lidkaart. Na 1 à 2 maanden ontvang je thuis een PVC-lidkaart. Vanaf dan gebruik je de PVC-lidkaart en niet meer de tijdelijke papieren lidkaart. De plastiek hoesjes voor de papieren lidkaart zijn nu ook niet meer nodig. Uiteraard moet de PVC-lidkaart ook niet in een hoesje.

Hoelang is de huidige lidkaart 2019 geldig?

De lidkaart 2019 is geldig tot 31/12/2019! Wie dus volgend jaar in januari met zijn oude lidkaart (2019) gaat wandelen, zal geen ledenkorting meer krijgen. Wie niet aangeduid is als betaald, zal in februari ook geen Walking Magazine meer krijgen.

Het is dus heel belangrijk om je lidmaatschap voor 2020 vóór 31 december 2019 te hernieuwen. Uiteraard kunnen mensen nog hernieuwen in de loop van januari, februari, maart, … maar zolang ze niet hernieuwd hebben, worden ze aanzien als “”niet-lid””. Alle leden worden ook via Walking Magazine hieromtrent nog geïnformeerd.

Wanneer kunnen onze leden hun lidmaatschap 2020 hernieuwen?

 • De nieuwe lidkaarten zijn ter beschikking op onze Najaarstocht van 17 november 2019 te Oedelem. Ook de attesten voor de mutualiteit zijn dan aanwezig.
 • Voor onze leden organiseren wij ook op zaterdag 14 december 2019 in zaal “De Sinjo” Lattenklieversstraat 28 te St-Joris een namiddag  voor het hernieuwen van het lidmaatschap 2020.
  We verwelkomen onze leden tussen 13u30 en 18u30 met gratis koffie en gebak.
 • Onze leden kunnen ook hun lidmaatschap hernieuwen door storting van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de wandelclub BE02 0011 4902 7240 met vermelding van de naam van de leden in de mededeling. De PVC-lidkaart wordt dan per post toegestuurd.

LIDGELD 2020. 
Actieve leden betalen € 18,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen € 12,00 per kind.

Hoelang is die PVC-kaart geldig?

Het is de bedoeling dat de PVC-lidkaart 2 jaar gebruikt wordt. Van zodra het lid betaald heeft en de club heeft de persoon aangeduid als betaald, dan is de kaart geldig en bruikbaar bij scanning. Ze is geldig tot 31/12/2020.

Vanaf oktober volgend jaar zal men opnieuw lidgeld kunnen betalen voor 2021. Dan krijgt het lid alleen een brief (en geen nieuwe lidkaart) en een mutualiteitsattest 2021 en duidt onze club de persoon aan als betaald. Vanaf dan is de PVC-lidkaart opnieuw geldig voor 2021.

Voor een bestaand lid zal er dus in 2021 geen nieuwe PVC kaart gemaakt worden.

Een lid is zijn kaart kwijt. Wat nu?

Als een lid de PVC-lidkaart kwijt is, dient dit gemeld te worden aan de secretaris van onze club. Onze secretaris doet dan het nodige om een nieuwe PVC-lidkaart te bestellen bij Wandelsport Vlaanderen.

Heeft het lid dringend een nieuwe kaart nodig, dan kan onze club voorlopig een papieren kaart afdrukken.

Een lid meldt een adreswijziging. Wat nu?

Adreswijzigingen moeten steeds aangepast worden in het ledenbestand. Op de PVC-lidkaart staat er geen adres meer afgedrukt, dus een nieuwe kaart is niet nodig.

Deze PVC-kaart is 2 jaar geldig.

Moet men dan direct voor 2 jaar betalen? Neen. Het lidgeld blijft per jaar en onze club zelf zal de betaling van het lidgeld door de leden opvolgen.

Deze kaart is 2 jaar geldig. En daarna?

Het doel is om verder harde PVC-lidkaarten te gebruiken. Omdat het een nieuw systeem is, zijn we gestart met een kaart voor 2 jaar. Dus voor het sportjaar 2022 krijgt iedereen terug een nieuwe PVC-lidkaart. Deze zal hopelijk voor 3 of 4 jaar bruikbaar zijn, maar hoe we precies te werk gaan, hangt af van de ervaringen met deze huidige kaart.

Blijft het mutualiteitsattest?

Ja, het mutualiteitsattest blijft. Dit attest is jaarlijks opnieuw aan te maken en door de leden in te dienen bij hun ziekenfonds. Onze club krijgt samen met de lidkaarten 2020 de mutualiteitsattesten voor de leden. Voor de nieuwe leden zal onze club zelf het attest afdrukken en invullen.

Voor 2021 krijgt men opnieuw mutualiteitsformulieren.

Spaaractie voor leden met een speciale uitgave van het wandelboekje.

Vanaf november kan het lidgeld voor 2020 hernieuwd worden. Vanaf dit jaar dient de ledenhernieuwing zoveel als mogelijk rond te zijn tegen eind van het jaar, want indien leden niet hernieuwden voor 31/12/2019 zullen ze vanaf 1/1/2020 aanzien worden als niet-lid.

Om zoveel mogelijk leden te bewegen hun lidmaatschap tijdig te hernieuwen, heeft Wandelsport Vlaanderen een spaaractie exclusief voor leden op poten gezet. Elke lid krijgt bij de hernieuwing van het lidmaatschap gratis een speciaal wandelboekje. Met dit wandelboekje kan men sparen voor een gratis regenponcho of rugzak.

Hoe werkt het?

Elk lid dat hernieuwt voor 2020 krijgt samen met zijn/haar lidkaart en het mutualiteitsattest ook een speciaal wandelboekje gratis.

Er is voor elk huidig lid een dergelijk speciaal wandelboekje voorzien.

Wat houdt de actie in?

Het lid gaat wandelen en neemt ook dit speciaal wandelboekje mee. Na de wandeling wordt het wandelboekje afgestempeld door de organiserende club. Na 15 tochten kan een regenponcho bekomen worden of men kan doorsparen tot 25 wandeltochten en een rugzak verkrijgen. Er dient dus een keuze gemaakt voor een gadget: het is niet zo dat men eerst spaart voor de 15 tochten om later door te gaan voor de 25. De leden kunnen beginnen met sparen vanaf ze het wandelboekje in hun bezit hebben, dus ook al in 2019. Dus hoe eerder men zijn lidgeld hernieuwt, hoe eerder men stempels kan verzamelen.

Waar en wanneer bekomt men het gadget?

De gadgets kunnen afgehaald worden op één van de onderstaande evenementen van Wandelsport Vlaanderen vzw. Men toont het wandelboekje en de pagina “ontvangst gadget” wordt afgestempeld. Het wandelboekje kan het lid behouden en men krijgt het gadget.

5 Regionale wandeldagen 2020

 • Antwerpen Wandelt Antwerpen 29 maart 2020
 • Oost Vlaanderen Wandelt Herzele 3 mei 2020
 • Vlaams- Brabant Wandelt Zaventem 10 mei 2020
 • Limburg Wandelt Lummen 23 augustus 2020
 • West Vlaanderen Wandelt Ieper 12 december 2020

Vlaanderen Wandelt 2020 op zondag 26 april

 • Koksijde
 • Asse

Wandelbeurs 2020 op zaterdag 26 en zondag 27 september

 • Mechelen

Dit zijn de enige data en locaties waar het gadget af te halen is!

Gadgets worden niet verstuurd en kunnen niet afgehaald worden op het secretariaat.